แหล่งรวมสาระงานศิลปะไทย

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พื้นที่รวบรวมข้อมูลหลากหลายที่เกี่ยวกับผลงานศิลปะของไทย ไล่ตั้งแต่หอศิลป์ชั้นนำของประเทศทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ผลงานสำคัญที่จัดแสดงไว้ในหอศิลป์ ผลงานเก่าแก่ที่ประเมินค่าไม่ได้ การแบ่งงานศิลปะในแต่ละยุค ศิลปินชื่อดัง และที่มาของงานศิลปะ

ศิลปะสำคัญกับชีวิต

งานศิลปะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม สื่อผสม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย เฟอร์นิเจอร์และลายผ้ามีส่วนช่วยขับเคลื่อนสังคม ทั้งด้านการพัฒนาวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ ควบคู่มากับความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ ของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ถ้าจะกล่าวว่างานศิลปะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทุกประเทศต้องมีก็คงไม่เกินความจริง เนื่องจากศิลปะเป็นงานที่ครอบคลุมสังคมอย่างกว้างขวาง เช่น บ้านที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ในบ้าน ตลอดจนเสื้อผ้าชุดแต่งกายล้วนเป็นสิ่งที่งานศิลปะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ดังนั้น การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผลงานศิลปะได้ นอกจากนั้น งานศิลปะยังเป็นธุรกิจทำรายได้มานาน เช่น ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยว และการซื้อขายชิ้นงานโดยตรง เป็นต้น

ด้วยความสำคัญดังกล่าว ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นในวงการนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการจัดนิทรรศการ การเปิดโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป และการประกวดผลงานศิลปะซึ่งในแต่ละปีมีการจัดขึ้นหลายแห่ง ทั้งนี้ เราหวังว่าผู้สนใจและชอบงานศิลป์จะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้คุ้มค่ากับเวลาที่เข้ามาเยี่ยมชม