ผลงานที่จัดแสดง

ว่าด้วยผลงานศิลปะที่ประเมินค่าไม่ได้ของไทย รวมทั้งผลงานสำคัญหลายแขนง เช่น งานจิตรกรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสมที่จัดแสดงไว้ในหอศิลป์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ