ศิลปินและงานมหกรรม

ว่าด้วยศิลปินชื่อดังเจ้าของรางวัลศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งงานแสดงศิลปะรายการใหญ่ระดับมหกรรม และสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานออกมา