งานแสดงศิลปะระดับมหกรรม

นิทรรศการและงานประกวดศิลปะมีให้ชมทุกเดือน บางเดือนมีหลายงาน จัดขึ้นตามหอศิลป์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีมหกรรมใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกปีให้เลือกไปเยี่ยมชมด้วย ดังนั้น คอศิลป์ของไทยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ จึงมีรายการแสดงผลงานสาขาโปรดให้เลือกชมอย่างจุใจตลอดปี

งานใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

สำหรับงานแสดงทัศนศิลป์ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับมหกรรมที่ผู้สนใจการสร้างสรรค์ผลงานสาขานี้ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชม ประกอบด้วย

  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (The National Exhibition of Art) เป็นเวทีจัดแสดงและประกวดผลงานศิลปะประจำปีที่ใหญ่ที่สุดและมีอายุยาวนานที่สุดของไทย โดยปี พ.ศ. 2562 จัดเป็นครั้งที่ 65 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ใกล้สนามหลวง มีศิลปินจำนวน 173 คน ส่งผลงานหลายประเภทเข้าประกวด ประกอบด้วยประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม รวมผลงานทั้งหมด 229 ชิ้น
  • เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) เป็นงานแสดงศิลปะด้านการออกแบบเวทีใหม่ของไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 จัดเป็นปีที่ 3 ใช้เวลาตระเวนจัดงานตามสถานที่ต่าง ๆ รวม 9 วัน มีการจัดกิจกรรมหลัก 5 ประเภท ได้แก่ การจัดแสดงผลงานการออกแบบ การบรรยายและเวิร์กช็อปโดยนักสร้างสรรค์ของไทยและนานาชาติ กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและคุณภาพชีวิต กิจกรรมการแสดงศิลปะ ดนตรี ฉายภาพยนตร์ และการแสดงละครเวที และกิจกรรมสุดท้าย คือ การเปิดตลาดนัดให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่ออกแบบเองมาจำหน่าย
  • Bangkok Art Biennale เป็นงานแสดงศิลปะเวทีใหม่ของไทยและเป็นมหกรรมใหญ่ที่ กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2563 มีศิลปินทั้งไทยและนานาชาตินำผลงานเข้าร่วมแสดงจำนวนมาก มีการจัดแสดงผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนานถึง 4 เดือน ด้วยการนำผลงานไปจัดแสดงไว้ในอาคารและกลางแจ้งตามสถานที่สำคัญทั่วกรุงเทพฯ 20 แห่ง