ที่มาของงานศิลปะ

การสร้างผลงานศิลปะทุกชิ้นล้วนมีจุดเริ่มต้นจากการได้แรงบันดาลใจและแนวคิด ซึ่งได้จากประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งจากการรับรู้เหตุการณ์และข่าวสารทั่วโลก ส่วนจะสร้างออกมาในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อกับผู้ชมผลงาน และแนวทางของศิลปินแต่ละท่าน

ตัวช่วยสร้างแรงบันดาลใจ

มีบ่อยครั้งที่ศิลปินบางท่านเกิดอาการ “สะดุด” หรือเจอทางตันจนไม่สามารถสร้างงานเพิ่มได้ สาเหตุจากการขาดแรงบันดาลใจหรือพลังกระตุ้นภายใน จำเป็นต้องหาข้อมูลจากเหตุการณ์ประจำวันผ่านสื่อต่าง ๆ หรือเดินทางไปต่างถิ่นเพื่อให้ได้แรงบันดาลใจใหม่

ว่ากันว่าศิลปินสามารถอาศัยข้อมูลข่าวสารและสภาพแวดล้อมทุกอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานได้ แม้กระทั่งเกมคาสิโนประเภทเดียวกับ fun88 ก็สามารถใช้เป็นตัวช่วยได้เช่นกัน ซึ่งในอดีตมีศิลปินในต่างประเทศหลายท่านวาดภาพเกี่ยวกับเกมคาสิโนออกมา และได้รับความนิยมระดับหนึ่ง ขณะที่ผลงานหลายชิ้นกลายเป็นศิลปะดังระดับโลกและมีราคาสูง

ขายได้ราคาสูงลิ่ว

ส่วนหนึ่งของผลงานประเภทดังกล่าว ได้แก่ ชุดสุนัขเล่นโป๊กเกอร์ (Dogs Playing Poker) ของแคสซิอุส มาร์เซลลัส คูลิดจ์ (Cassius Marcellus Coolidge) ศิลปินชาวอเมริกัน แห่งรัฐนิวยอร์ก

คูลิดจ์วาดภาพสีน้ำมันเกี่ยวกับสุนัขมากกว่า 15 ชิ้น แต่ชุดสุนัขเล่นโป๊กเกอร์มีทั้งหมด 10 ชิ้น ประกอบด้วยภาพชื่อ Poker Game, Stranger in Camp, A Waterloo, Post Mortem, His Station and Four Aces, Sitting up with a Sick Friend, Poker Sympathy, A Bold Bluff, Pinched with Four Aces, และ A Friend in Need

โดย Poker Game เป็นผลงานชิ้นแรกในชุดสุนัขเล่นโป๊กเกอร์ วาดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1894 และเป็นงานที่ประมูลขายได้ราคาสูงที่สุดที่ 658,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 21 ล้านบาท) มากกว่าราคาภาพ A Bold Bluff และ Waterloo ซึ่งประมูลขายเป็นชุดเดียวกันได้ราคา 590,400 ดอลลาร์สหรัฐ (18.9 ล้านบาท)