5 ศิลปินเอกที่ยังมีชีวิต

ศิลปินไทยด้านทัศนศิลป์ที่มีฝีมือระดับปรมาจารย์กล่าวเฉพาะที่ยังมีชีวิตอยู่ นั้น มีเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยมีข้อจำกัดของพื้นที่ในการเขียนบทความจึงขอเลือกมานำเสนอเพียง 5 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีผลงานทรงคุณค่า สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีและฝีมือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

สายจิตรกรรมมาแรง

สำหรับปรมาจารย์ด้านทัศนศิลป์ที่เลือกมานำเสนอ 5 ท่าน ได้แก่

  • เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เจ้าของผลงานศิลปะที่วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมแนวประเพณีไทย และงานสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาแบบไทยล้านนา ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2554
  • จักรพันธุ์ โปษยกฤต เป็นศิลปินที่เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมแบบประเพณีไทย งานพุทธศิลป์ และศิลปะร่วมสมัย มีผลงานเด่นส่วนหนึ่ง คือ จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ และวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) ประจำปี พ.ศ. 2543
  • กมล ทัศนาญชลี เจ้าของฉายาศิลปินสองซีกโลก เนื่องจากได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศ และได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันสอนหนังสือและสร้างงานศิลปะอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
  • ช่วง มูลพินิจ เชี่ยวชาญทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2556 มีผลงานเด่นจำนวนมาก เช่น ออกแบบพระประธานพระธรรมกาย ของวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และออกแบบจิตรกรรมฝาผนังภายในโดมมหาวิหาร พุทธมณฑล นอกจากนั้นยังเปิดหอศิลป์ช่วง มูลพินิจ ที่ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ ด้วย
  • เฉลิม นาคีรักษ์ เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรม เป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่วิทยาลัยเพาะช่าง 37 ปี ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2531