หอศิลป์สำคัญในภูมิภาค

งานศิลปะที่จัดแสดงไว้ในหอศิลป์ในภูมิภาคมีความน่าสนใจเฉพาะตัวอย่างหนึ่ง คือ ผลงานส่วนใหญ่เป็นของศิลปินพื้นถิ่นที่หาชมไม่ได้ในพื้นที่อื่น ดังนั้น จึงเป็นสถานที่ที่ผู้เสพงานศิลป์ควรไปเยี่ยมชมเมื่อมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัด

7 หอศิลป์ที่ควรไปเยี่ยมชม

สำหรับหอศิลป์ที่น่าสนใจส่วนหนึ่งในภูมิภาค มีดังนี้

1. หออัครศิลปิน (The Supreme Artist Hall) อยู่ที่ถนนเลียบคลอง 5 จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

2. หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya National Art Museum) เปิดดำเนินการอยู่ในอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดงผลงานของศิลปินผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน

3. หอศิลป์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (Chalermchai Kositpipat Hall of Masterwork) ตั้งอยู่ในเขตวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย จัดแสดงผลงานชิ้นสำคัญของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

4. หอศิลปวัฒนธรรม (Art and Culture Gallery) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงผลงานที่เป็นภูมิปัญญาของปราชญ์และศิลปินภาคอีสานทั้งในอดีตและปัจจุบัน

5. เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม (Khao Yai Art Meseum) ตั้งอยู่ที่บ้านท่าช้างเหนือ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงผลงานศิลปะที่สะสมโดยพงษ์ชัย จินดาสุข นักธุรกิจเจ้าของกิจการในกลุ่มบริษัทจินดาสุข โดยจัดแสดงประติมากรรมไว้ลานกลางแจ้ง ส่วนภายในอาคารใช้จัดแสดงจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

6. หอศิลปและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบรูพา (Eastern Center of Art and Culture, Burapha University) ตั้งอยู่ที่บางแสน จังหวัดชลบุรี จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและจิตรกรรมฝาผนังภาคตะวันออก

7. อาศรมศิลปกรรมทักษิณคดีศึกษา (Southern Thai Art Centre) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติชาวใต้ทุกสาขา